لطفا اگر نظر و پیشنهادی دارید عنوان کنید.

log
کد ماوس
سفارش تبلیغ
صبا
جوانمردى مهرآورتر از خویشاوندى است . [نهج البلاغه]
اگر از مطالب راضی بودید بر روی 1+g کلیک کنید

مجموعه سرویس­ های چتر اضطراری


معرفی سرویس
همراه اول در راستای شعار هیچ ** تنها نیست با ارائه مجموعه سرویس­هایچتر اضطراری مشترکین اعتباری خود را در هنگام اتمام شارژ حمایت خواهد کرد. 

کد میانبر مجموعه سرویس­های چتر اضطراری*111*26# می­باشد. این سرویس­ها عبارتند از:
 

1. 
مکالمه اضطراریمشترکینی که شارژ کافی ندارند می­توانند از همراه اول بخواهند که پنج دقیقه مکالمه رایگان داخل شبکه به ایشان ارائه کند. 
* در شرایط اضطراری (اتمام شارژ) با ارسال کد
*111*261#از همراه اول 5 دقیقه مکالمه رایگان با شماره های همراه اول و تلفن ثابت، دریافت نماید. 
* مهلت استفاده از این پنج دقیقه تا یک روزخواهد بود.
 

2. 
درخواست تماسمشترکینی که شارژ کافی ندارند می­توانند از سایر مشترکین همراه اول بخواهند که با ایشان تماس بگیرند. 
* در شرایط اضطراری با ارسال کد *111*262#
و اعلام شماره مشترک مورد نظر، از سایر مشترکین همراه اول درخواست تماس نمایید. 
* این درخواست از طریق پیامک به اطلاع مشترک مورد نظر خواهد رسید.
 

3. 
درخواست شارژمشترکینی که شارژ کافی ندارند می­توانند از سایر مشترکین همراه اول بخواهند که برای ایشان انتقال شارژ انجام دهند. 
* در شرایط اضطراری با ارسال کد *111*263#
 و اعلام شماره مشترک مورد نظر، از سایر مشترکین همراه اول درخواست شارژ نمایید. 
* مبلغ این شارژ 1000 تومان خواهد بود. درخواست شارژ از طریق پیامک به اطلاع مشترک مورد نظر خواهد رسید و این امکان را به مشترک می­دهد تا با ارسال عدد 1 انتقال 1000 تومان شارژ را تائید و یا با ارسال عدد 2 درخواست را رد کند. 

* درصورت تایید مشترک انتقال­دهنده شارژ، مبلغ 1000 تومان به حساب وی منظور می­شود، و با کسر 40 تومان به عنوان کارمزد انتقال، مبلغ 960 تومان به اعتبار شما انتقال خواهد یافت.
 


قوانین و شرایط کلی 

شرایط عم
ومی و محدودیت­های سرویس­ها:

سرویس:مکالمه اضطراری 
شرایط برخورداری از سرویس:
 مشترکین فعال با اعتبار کمتر از 20 تومان 
·
محدودیت ها: حداکثر 1 بار استفاده در فاصله زمانی دو افزایش اعتبار/
حداکثر 1 بار استفاده در فاصله زمانی 30 روز
سرویس:درخواست تماس
 

شرایط برخورداری از سرویس:
 مشترکین فعال با اعتبار کمتر از 20 تومان .
محدودیت ها:ارسال حداکثر 5 درخواست در فاصله زمانی دو افزایش اعتبار/مشترکین با شرایط قطع یک طرفه
/
 
مشترکین با شرایط قطع دو طرفه

سرویس:درخواست شارژ 
شرایط برخورداری از سرویس:
 مشترکین فعال با اعتبار کمتر از 20 تومان ·
محدودیت ها:ارسال حداکثر 5 درخواست در فاصله زمانی دو افزایش اعتبار/مشترکین با شرایط قطع یک طرفه
مشترکین با شرایط قطع دوطرفه