لطفا اگر نظر و پیشنهادی دارید عنوان کنید.

log
کد ماوس
سفارش تبلیغ
صبا
آن که کرده وى به جایى‏اش نرساند ، نسب او را پیش نراند . [ و در روایت دیگرى است : ] آن که گوهر خویشش از دست شود ، بزرگى تبار وى را سود ندهد . [نهج البلاغه]
اگر از مطالب راضی بودید بر روی 1+g کلیک کنید

 

معرفی دوازده امام در قالب سه شعر زیبا

ای یار با شهامت      

بگو از امامت

 امامت خوش لقا     

دوازده پیشوا

 آمده بعد از نبی     

  اول ایشان علی

 امام دوم حسن      

  امام سوم حسین

 چهارم علی بن حسین    

 ای یار خوش گفتگو

 امام پنجم بگو          

از طاهران طاهر است

 محمد باقر است       

ششم جعفر صادق

هفتم موسی کاظم      

هشتم امام رضا 

رضا به حکم قضا       

نهم محمد تقی

 دهم علی نقی       

یازدهم عسکری

 دوازدهم صاحب است  

  زنده ولی غایب است

 ظاهر شود زمانی       

روشن کند جهانی

******************** 

امامِ اول، علی    

هم نایبه ،هم ولی

امامِ دوم حسن        

حسن به خُلقش اَحسن

آنکه دو نور عینه        

شهید،امام حسینه

سجاد،که چهارمینه      

زینت عابدینه

بی بیِ شهره بانو   

می باشه مادراو

اون که امام پنجه       

 کلامش نور و گنجه

دانایِبرنجومه          

او باقرالعلومه

محمدِ باقره               

ازاشتباه طاهره 

ای یارِبا خلق وخو      

 امامِ ششم، بگو

جعفرِ صادق لقب     

 پایه گذارِ مکتب

دریای علمه ایشان       

 حدیث هایش فراوان

توحیدِ او مفضّل         

می کنه مشکلت حلّ 

  ای یارِ خوش گفتگو      

  امام هفتم بگو

موسی کاظم هفته        

 زندان هارون رفته

رضا، ضامن آهو       

  حاجت بگیرید، از او

کوچکتر از بقیه          

 محمدِ تقیه

دهم، علی النقی           

مسموم به سمِ شقی

امام یازده ما            

  مقبره اش، سامرا

حسنِ عسگریه         

 یک لقبش، ذکیه

امامِ اثناعشر                 

ناجیِ کلِّ بشر

مهدیِ صاحب زمان      

  منجیِ کلِّ جهان

******************** 

 

بگو اصول دینت

با زبان شیرینت

اصول دین امت

توحید و عدل ، نبوت

معادِ روز قیامت

بشمار حالا امامت

علی امامِ اول

می کنه مشکلت حل

شد جانشین نبی

بلند بگو یا علی

امامِ دوم ما

یا حسن مجتبی

آنکه نور دو عینه

شهیدامام حسینه

سجاد،که چهارمینه

زینت عابدینه

کیه امام پنجم

یادت نره د بِجُم

از طاهران طاهره

محمد باقره

یادت نره همیشه

جعفر صادق شیشه

موسی کاظم هفتهِ

زندانِ هارون رفته

رضا ضامن آهو

حاجت می گیرند از او

کوچکتر از بقیهِ

محمد تقیهِ

دهُم علی النقی

در سامرا نه بقیع

یازدهمین ستاره

اشکام براش می باره

امام عسگریه

بابای آخریه

امام اثناعشر

ناجی کل بشر

مهدی صاحب زمان

منجی کل جهان

خدابیار ظهورش

خدمت کنیم حضورش

دعا کنیم برایش

شهید شویم به پایش

 


91/9/4::: 5:57 ع
نظر()